Foto Torbjörn Thuresson
**FotoThure 2010 **


Soltero in action
Det var en god tanke, men tyvärr räckte ljuset inte till denna dag för att ta actionkort, men håll till godo med det som linsen lyckades fånga.

Extended trott