.|| .HEM .|| .SOLTERO .|| .HÄSTAR .|| .HUNDAR .|| .LÄNKAR .|| .KONTAKT .||


HÄSTARNo hour of life is wasted that is spent in the saddle.
~Winston Churchill