.|| .HEM .|| .SOLTERO .|| .HÄSTAR .|| .HUNDAR .|| .LÄNKAR .|| .KONTAKT .||

PURA RAZA ESPAÑOLA

PRE hingst 2006

P
potential
R
ridbarhet
E
engagemang

 

 

 
Vad är en PRE?

Många har stått som frågetecken framför mig när de frågat vad jag har för häst, - vad är då en PRE?

Pura Raza Espanola är en häst som är inskriven i den Spanska stamboken, Librogenealogico.
För att fölet skall få skrivas in där, krävs att båda föräldrarna är inskrivna i stamboken, samt har varit godkäna för avel.

En Andalusier kan tex vara en "PRE" utan papper, men det kan även vara vilken Spansk häst som helst.